Zbiór prostych zadań z chemii dla uczniów gimnazjum (Zbiór zadań, ZamKor)

Oblicz masy cząsteczkowe... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

`N_2O_3    `

`m_(N_2O_3)=2*m_N+3*m_O=2*14u+3*16u=76u `

`P_4O_10 `

`m_(P_4O_10)=4*m_P+10*m_O=4*31u+10*16u=284u `

`Cl_2O `

`m_(Cl_2O)=2*m_(Cl)+m_O=2*35,5u+16u=87u `

`SiO_2 `

`m_(SiO_2)=m_(Si)+2*m_O=28u+2*16u=60u `

`N_2O_5 `

`m_(N_2O_5)=2*m_N+5*m_O=2*14u+5*16u=108u`

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór prostych zadań z chemii dla uczniów gimnazjum
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: ZamKor
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

12900

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie