Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Po prostu Chemia. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

I - wykrywano jony chlorkowe, Cl-

Komentarze