Klasa
II gimnazjum
Przedmiot
Chemia
Wybierz książkę
Świat chemii 2b, Zeszyt ćwiczeń

Wpisujemy nazwy tlenków:

    - tlenek glinu

  - tlenek węgla(IV) 

  - tlenek chloru(V)

Komentarze