Autorzy: Danuta Babczonek-Wróbel, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Rozwiąż cheograf, to znaczy napisz wzory sumaryczne 4.1 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Chemia

Rozwiąż cheograf, to znaczy napisz wzory sumaryczne

7
 Zadanie

8
 Zadanie

Wzory sumaryczne i nazwy sunstancji chemicznych:

A - `SO_2` - tlenek siarki(IV)

B - `SO_3` - tlenek siarki(VI)

C - `H_2SO_4` - kwas siarkowy(VI)

D - `Al_2(SO_4)_3` - siarczan(VI) glinu

E - `Al^(3+)` - kation glinu

F - `SO_4^(2-)` - anion siarczanowy(VI)

G - `Na_2SO_3` - siarczan(IV) sodu

H - `K_2SO_4` - siarczan(VI) potasu

I - `CaSO_4` - siarczan(VI) wapnia

J - `K_2SO_4` - siarczan(VI) potasu

Równania reakcji chemicznych:

`1.\ S+O_2->SO_2`

`2.\ 2SO_2+O_2->2SO_3`

`3.\ SO_3+H_2O->H_2SO_4`

`4.\ 3H_2SO_4+Al_2O_3->Al_2(SO_4)_3+3H_2O`

`5.\ Al_2(SO_4)_3stackrel(H_2O)harr 2Al^(3+)+3SO_4^(2-)`

`6.\ SO_2+Na_2O->Na_2SO_3`

`7.\ SO_3+2KOH->K_2SO_4+H_2uarr`

`8.\ H_2SO_4+Ca(OH)_2->CaSO_4+2H_2O`

`9.\ Al_2(SO_4)_3+2K_3PO_4->3K_2SO_4+2AlPO_4`