To jest chemia. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz ile metrów sześciennych powietrza należy 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Oblicz ile metrów sześciennych powietrza należy

397
 Zadanie
398
 Zadanie

399
 Zadanie

400
 Zadanie
401
 Zadanie
402
 Zadanie

Spaleniu ulegną gazy: `CH_4,\ H_2\ i\ CO`  

Pozostałe gazy w mieszaninie nie ulagają reakcji spalania.

Obliczmy ilość potrzebnego tlenu do spalenia poszczególnych gazów:

`ul(CH_4):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi: 35%

Objętość tego gazu wynosi: `0,35m^3=350dm^3`

Równanie reakcji spalania tego gazu:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 1 mola metanu potrzeba 2 moli tlenu. 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje `22,4dm^3`

`22,4dm^3\ CH_4----2*22,4dm^3\ O_2`

`350dm^3\ CH_4----V_1`

`V_1=(350dm^3*2*22,4dm^3)/(22,4dm^3)=700dm^3`

 

`ul(H_2):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi:50%

Objętość tego gazu wynosi `0,5m^3=500dm^3`

Równanie spalania tego gazu:

`2H_2+O_2->2H_2O`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 2 moli wodoru potrzeba 1 mola tlenu

`2*22,4dm^3\ H_2----22,4dm^3\ O_2`

`\ \ \ \ \ 500dm^3\ H_2----V_2`

`V_2=(500dm^3*22,4dm^3)/(2*22,4dm^3)=250dm^3`

 

`ul(CO):`

Zawartość procentowa tego gazu wynosi: 8%

Objętość tego gazu wynosi: `0,08m^3=80dm^3`

Równanie spalania tego gazu: 

`2CO+O_2->2CO_2`

Z równania reakcji wynika, że do spalenia 2 moli tlenku węgla(II) potrzeba 1 mola tlenu

`2*22,4dm^3\ CO----22,4dm^3\ O_2`

`\ \ \ \ \ \ \ 80dm^3\ CO----V_3`

`V_3=(80dm^3*22,4dm^3)/(2*22,4dm^3)=40dm^3`

 

Łączna objętość tlenu wynosi: `V_1+V_2+V_3=700dm^3+250dm^3+20dm^3=990dm^3`

Zakładając, że zawartość tlenu w powietrzu wynosi 20% objętościowych obliczmy w jakiej objętości powietrza znajduje się `990dm^3`

`990dm^3----20%`

`\ \ \ \ \ \ \ x----100%`

`x=(990dm^3*100%)/(20%)=4950dm^3=4,95m^3`

 

 

Odpowiedź:

Do spalenia `1m^3` gazu potrzeba `4,95m^3` tlenu

DYSKUSJA
user avatar
Ala

21 października 2017
dzięki!!!!
user avatar
Michał

27 września 2017
dzięki
Informacje
Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby otrzymamy mnożąc tę liczbę przez kolejne liczby naturalne. 

Uwaga!!!

0 jest wielokrotnością każdej liczby naturalnej. 

Każda liczba naturalna jest wielokrotnością liczby 1. 


Przykłady
:

 • wielokrotności liczby 4 to: 
  • 0, bo  `0*4=0` 
  • 4, bo  `1*4=4`  
  • 8, bo  `2*4=8`  
  • 12, bo  `3*4=12`  
  • 16, bo  `4*4=16`  
  • 20, bo  `5*4=20` , itd.  
    
 • wielokrotności liczby 8 to:
  • 0, bo  `0*8=0`  
  • 8, bo  `1*8=8`  
  • 16, bo  `2*8=16`  
  • 24, bo  `3*8=24`  
  • 32, bo  `4*8=32`  
  • 40, bo  `5*8=40`, itd.  
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom