Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Uczeń przeprowadził doświadczenie chemiczne 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

a)

Otrzymywanie wodorotlenku miedzi(II):

Równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej: `CuCl_2+2NaOH->Cu(OH)_2darr+2NaCl`  

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej pełnej: `Cu^(2+)+2Cl^(-)+2Na^(+)+2OH^(-)->Cu(OH)_2darr+2Na^(+)+2OH^-`  

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej skróconej: `Cu^(2+)+2OH(-)->Cu(OH)_2darr`  

 

Reakcja wodorotlenku miedzi(II) z kwasem octowym:

Równanie reakcji chemicznej w formie cząsteczkowej: `Cu(OH)_2+2CH_3COOH->(CH_3COO)_2Cu+2H_2O`  

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej pełnej: `Cu(OH)_2+2CH_3COO^(-)+2H^(+)->2CH_3COO^(-)+Cu^(2+)+2H_2O`  

Równanie reakcji chemicznej w formie jonowej skróconej: `Cu(OH)_2++2H^(+)->+Cu^(2+)+2H_2O`  

 

b) Przykładowy wniosek ucznia: Wodorotlenek miedzi nie rozpuszcza się w wodzie, a sól miedzi rozpuszcza się i tworzy klarowny niebieski roztwór.