Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Analizie elementarnej poddano 5,8 mg... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Analizie elementarnej poddano 5,8 mg...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`#(C_xH_yO_z)_(5,8mg)+O_2\ ->\ #(CO_2)_(13,2mg)+#(H_2O)_(5,4mg) `

`M_(C_xH_y)=58g/(mol) `

1. Obliczamy ilość tlenu, która wzięła udział w reakcji (korzystamy z prawa zachowania masy)

`m_(O_2)=(5,4mg+13,2mg)-5,8mg=12,8mg `

2. Obliczamy liczbę moli każdego ze związków:

`n_(C_xH_y)=(0,0058g)/(58g/(mol))=1*10^(-4)mol `

`n_(O_2)=(0,0128g)/(32g/(mol))=4*10^(-4)mol `

`n_(CO_2)=(0,0132g)/(44g/(mol))=3*10^(-4)mol `

`n_(H_2O)=(0,0054g)/(18g/(mol))=3*10^(-4)mol `

3. Ustalamy stosunki molowe substancji w reakcji chemicznej

`n_(C_xH_yO_z)\ :\ n_(O_2)\ :\ n_(CO_2)\ :\ n_(H_2O)\ =\ 1*10^(-4)\ :\ 4*10^(-4)\ :\ 3*10^(-4)\ :\ 3*10^(-4) `

`n_(C_xH_yO_z)\ :\ n_(O_2)\ :\ n_(CO_2)\ :\ n_(H_2O)\ =\ 1\ :\ 4\ :\ 3\ :\3 `

4. Ustalamy poprawny zapis równania reakcji chemicznej

`C_xH_yO_z+4O_2\ ->\ 3CO_2+3H_2O `

Zatem: x=3, y=6, z=1

Wzór elementarny związku: C3H6O

Wzór półstrukturalny: