Analizie elementarnej poddano 5,8 mg... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Chemia

Analizie elementarnej poddano 5,8 mg...

3
 Zadanie

4
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`#(C_xH_yO_z)_(5,8mg)+O_2\ ->\ #(CO_2)_(13,2mg)+#(H_2O)_(5,4mg) `

`M_(C_xH_y)=58g/(mol) `

1. Obliczamy ilość tlenu, która wzięła udział w reakcji (korzystamy z prawa zachowania masy)

`m_(O_2)=(5,4mg+13,2mg)-5,8mg=12,8mg `

2. Obliczamy liczbę moli każdego ze związków:

`n_(C_xH_y)=(0,0058g)/(58g/(mol))=1*10^(-4)mol `

`n_(O_2)=(0,0128g)/(32g/(mol))=4*10^(-4)mol `

`n_(CO_2)=(0,0132g)/(44g/(mol))=3*10^(-4)mol `

`n_(H_2O)=(0,0054g)/(18g/(mol))=3*10^(-4)mol `

3. Ustalamy stosunki molowe substancji w reakcji chemicznej

`n_(C_xH_yO_z)\ :\ n_(O_2)\ :\ n_(CO_2)\ :\ n_(H_2O)\ =\ 1*10^(-4)\ :\ 4*10^(-4)\ :\ 3*10^(-4)\ :\ 3*10^(-4) `

`n_(C_xH_yO_z)\ :\ n_(O_2)\ :\ n_(CO_2)\ :\ n_(H_2O)\ =\ 1\ :\ 4\ :\ 3\ :\3 `

4. Ustalamy poprawny zapis równania reakcji chemicznej

`C_xH_yO_z+4O_2\ ->\ 3CO_2+3H_2O `

Zatem: x=3, y=6, z=1

Wzór elementarny związku: C3H6O

Wzór półstrukturalny: 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-08
Dzięki za pomoc :)
Informacje
To jest chemia 2. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony 2013
Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2622

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie