Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

Mieszaninę złożoną z tripalmitynianu glicerolu... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Mieszaninę złożoną z tripalmitynianu glicerolu...

67
 Zadanie
68
 Zadanie

69
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Wiemy, że tłuszczem o charakterze nienasyconym będzie trioleinian glicerolu i to on przereaguje z jodem. Zapiszmy to równanie reakcji:

Widzimy, że z 1 molem tłuszczu reagują 3 mole jodu. Obliczmy ich masy molowe:

`M_"tłuszczu"=57*12g/(mol)+6*16g/(mol)+104*1g/(mol)=684g/(mol)+96g/(mol)+104g/(mol)=884g/(mol) `

`M_(3I_2)=6*127g/(mol)=762g/(mol) `

Wiemy, że przereagowało 40g jodu. Zapiszmy więc proporcję:

`762g\ I_2\ \ -\ \ 884g\ "tłuszczu" `

`40g\ \ I_2\ \ -\ \ x `

`x=(40g*884g)/(762g)=46,4g `

Oznacza to, że w mieszaninie o masie 60g znajdowało się 46,4g trioleinianu glicerolu. Obliczmy jaki procent mieszaniny to stanowi:

`%"trioleinianu glicerolu"=(46,4g)/(60g)*100%=77,3% `

Odpowiedź: Zawartość procentowa nienasyconego tłuszczu w tej mieszaninie wynosiła 77,3%