Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2013

W wyniku dehydratacji kwasu metanowego... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

W wyniku dehydratacji kwasu metanowego...

34
 Zadanie
35
 Zadanie

36
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Zachodzi reakcja dehydratacji przedstawioa schematycznym równaniem:

Dysponujemy 23g kwasu metanowego. W celu obliczenia ile powstanie tlenku węgla(II) wyznaczmy najpierw masy molowe produktu i substratu tej reakcji:

`M_(HCOOH)=46g/(mol) `

`M_(CO)=28g/(mol) `

Z równania reakcji widzimy, że z 46g HCOOH powstaje 28g CO. Obliczmy, ile gramów CO powstanie z 23g HCOOH:

`46g\ HCOOH\ \ -\ \ 28g\ CO `

`23g\ HCOOH\ \ -\ \ x `

`x=(23g*28g)/(46g)=14g\ CO `

W wyniku tej reakcji powstanie 14g CO. Obliczmy ile to moli:

`n=m/M `

`n=(14g)/(28g/(mol))=0,5mol `

Obliczmy, jaką objętość zajmie ten gaz w podanych warunkach:

`T=25^oC=298K `

`p=1000hPa `

`R=83,14(hPa*dm^3)/(mol*K) `

Korzystamy z zależności:

`pV=nRT\ \ ->\ \ V=(nRT)/p `

Podstawiamy dane liczbowe:

`V=(0,5mol*83,14(hPa*dm^3)/(mol*K)*298K)/(1000hPa)=12,39dm^3 `

Odpowiedź: W wyniku reakcji dehydratacji kwasu metanowego powstanie 12,39 dm3 tlenku węgla(II)