To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

pH pewnego roztworu wodnego wynosi 8. Wybierz 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

pH pewnego roztworu wodnego wynosi 8. Wybierz

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

pH=8 to odczyn zasadowy.

W roztworze mogą znajdować się: `K_2S,\ Ca(OH)_2,\ KOH` 

Wyjaśnienie:

 

`1.\ H_2O`  - odczyn obojetny

`2.\ K_2S` - odczyn zasadowy, ponieważ sól ulega hydrolizie według równania:

forma jonowa: `2K^(+)+S^(2-)+H_2Oharr2K^(+)+HS^(-)+ul(OH^(-))`

forma jonowa skrócona: `S^(2-)+H_2Oharr2+HS^(-)+ul(OH^(-))`

`3.\ Ca(OH)_2` - odczyn zasadowy, ponieważ wodorotlenek ulega reakcji dysocjacji według równania: `Ca(OH)_2stackrel(H_2O)harrCa^(2+)+ul(2OH^(-))`  

`4.\ NH_4Cl`  - odczyn kwasowy, ponieważ sól ulega hydrolizie, według równania:

forma jonowa: `NH_4^(+)+Cl^(-)+H_2OharrNH_3*H_2O+ul(H^(+))+Cl^(-)`

forma jonowa skrócona: `NH_4^(+)+H_2OharrNH_3*H_2O+ul(H^(+))`  

`5.\ HNO_3`  - odczyn kwasowy, ponieważ kwas ulega reakcji dysocjacji według równania: `HNO_3stackrel(H_2O)harrul(H^(+))+NO_3^(-)`  

`6.\ KOH`   - odczyn zasadowy, ponieważ wodorotlenek ulega reakcji dysocjacji według równania: `KOHstackrel(H_2O)harr K^(+)+ul(OH^(-))` 

`7.\ NaCl ` - odczyn obojętny

 

DYSKUSJA
user profile image
Miśka

22 kwietnia 2018
Dziękuję :)
user profile image
Maciej

4 listopada 2017
Dzieki za pomoc!
Informacje
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
  • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

  • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

  • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie