Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

pH pewnego roztworu wodnego wynosi 8. Wybierz 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

pH pewnego roztworu wodnego wynosi 8. Wybierz

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

pH=8 to odczyn zasadowy.

W roztworze mogą znajdować się: `K_2S,\ Ca(OH)_2,\ KOH` 

Wyjaśnienie:

 

`1.\ H_2O`  - odczyn obojetny

`2.\ K_2S` - odczyn zasadowy, ponieważ sól ulega hydrolizie według równania:

forma jonowa: `2K^(+)+S^(2-)+H_2Oharr2K^(+)+HS^(-)+ul(OH^(-))`

forma jonowa skrócona: `S^(2-)+H_2Oharr2+HS^(-)+ul(OH^(-))`

`3.\ Ca(OH)_2` - odczyn zasadowy, ponieważ wodorotlenek ulega reakcji dysocjacji według równania: `Ca(OH)_2stackrel(H_2O)harrCa^(2+)+ul(2OH^(-))`  

`4.\ NH_4Cl`  - odczyn kwasowy, ponieważ sól ulega hydrolizie, według równania:

forma jonowa: `NH_4^(+)+Cl^(-)+H_2OharrNH_3*H_2O+ul(H^(+))+Cl^(-)`

forma jonowa skrócona: `NH_4^(+)+H_2OharrNH_3*H_2O+ul(H^(+))`  

`5.\ HNO_3`  - odczyn kwasowy, ponieważ kwas ulega reakcji dysocjacji według równania: `HNO_3stackrel(H_2O)harrul(H^(+))+NO_3^(-)`  

`6.\ KOH`   - odczyn zasadowy, ponieważ wodorotlenek ulega reakcji dysocjacji według równania: `KOHstackrel(H_2O)harr K^(+)+ul(OH^(-))` 

`7.\ NaCl ` - odczyn obojętny