pH pewnego roztworu wodnego wynosi 8. Wybierz 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

pH pewnego roztworu wodnego wynosi 8. Wybierz

14
 Zadanie

15
 Zadanie
16
 Zadanie

pH=8 to odczyn zasadowy.

W roztworze mogą znajdować się: `K_2S,\ Ca(OH)_2,\ KOH` 

Wyjaśnienie:

 

`1.\ H_2O`  - odczyn obojetny

`2.\ K_2S` - odczyn zasadowy, ponieważ sól ulega hydrolizie według równania:

forma jonowa: `2K^(+)+S^(2-)+H_2Oharr2K^(+)+HS^(-)+ul(OH^(-))`

forma jonowa skrócona: `S^(2-)+H_2Oharr2+HS^(-)+ul(OH^(-))`

`3.\ Ca(OH)_2` - odczyn zasadowy, ponieważ wodorotlenek ulega reakcji dysocjacji według równania: `Ca(OH)_2stackrel(H_2O)harrCa^(2+)+ul(2OH^(-))`  

`4.\ NH_4Cl`  - odczyn kwasowy, ponieważ sól ulega hydrolizie, według równania:

forma jonowa: `NH_4^(+)+Cl^(-)+H_2OharrNH_3*H_2O+ul(H^(+))+Cl^(-)`

forma jonowa skrócona: `NH_4^(+)+H_2OharrNH_3*H_2O+ul(H^(+))`  

`5.\ HNO_3`  - odczyn kwasowy, ponieważ kwas ulega reakcji dysocjacji według równania: `HNO_3stackrel(H_2O)harrul(H^(+))+NO_3^(-)`  

`6.\ KOH`   - odczyn zasadowy, ponieważ wodorotlenek ulega reakcji dysocjacji według równania: `KOHstackrel(H_2O)harr K^(+)+ul(OH^(-))` 

`7.\ NaCl ` - odczyn obojętny

 

DYSKUSJA
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie