Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego - Zadanie 8: To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony - strona 65
Chemia
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)
Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego 4.53 gwiazdek na podstawie 19 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Chemia

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, którego

8
 Zadanie

9
 Zadanie

W celu zbadania wpływu temperatury na szybkość reakcji chemicznej należy przeprowadzić doświadczania w probówkach 1./2./3./4. przeprowadzenie doświadczenia w probówkach 1. i 2., zbadano zależność szybkości reakcji chemicznej od stężenia roztworu kwasu/stopnia rozdrobnienia cynku/temperatury. Czas przebiegu reakcji chemicznych w probówkach 1.-3. poprawnie opisuje zależność t3>t2>t1 / t1>t2>t3 / t2>t1>t3 / t1>t3>t2.

DYSKUSJA
opinia do odpowiedzi undefined
Małgorzata

5 grudnia 2018
Dzieki za pomoc!
opinia do rozwiązania undefined
Marian

10 stycznia 2018
dzięki :)
opinia do odpowiedzi undefined
Szymon

28 października 2017
dzieki!!!!
komentarz do rozwiązania undefined
Klaudia

14 października 2017
Dzięki za pomoc
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326718625
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Zastosowania praktyczne logarytmów
Funkcja logarytmiczna wydaje się na pierwszy rzut oka dość abstrakcyjną i nieintuicyjną. Powstaje pytanie: czy ma ona w ogóle jakieś rzeczywiste zastosowanie?

Odpowiedź brzmi: oczywiście że tak :). Przykładowe zastosowania:

1) Skala natężenia dźwięku korzysta z Belli, czyli jednostki logarytmicznej. Dokładny wzór to $log_{10}$ ${I}/{I_0}$, gdzie I to moc, którą mierzymy, a $I_0$ to moc bazowa, czyli granica słyszalności ludzkiego ucha. Tak naprawdę jeśli chcemy wyrazić absolutną ciszę, to jest ona równa minus nieskończoności Belli.

2) W chemii stosuje się logarytmy przy okazji liczenia pH, czyli stężenia jonów wodorowych w roztworze. Warto przypomnieć, że $pH + pOH = 14$, ale $[H^{+}] + [OH^{-}] = 10^{-14}$, ponieważ $pH = log_{10}$ $[H^{+}]$.

3) Kiedyś używano logarytmów do mnożenia dużych liczb. Wszystko opierało się o fakt, że logarytm z iloczynu to suma logarytmów, czyli zamieniamy iloczyn na sporo prostsze do przeprowadzenia dodawanie. Jeśli uczony chciał pomnożyć dwie liczby, po prostu znajdował w tablicach ich logarytmy, dodawał je, a później znowu dzięki tablicom zamieniał wynik z logarytmu na wartość. Dlaczego po prostu nie zapisano wyniku mnożenia w tablicach? Cóż, tabliczka mnożenia liczb do miliona zajmuje $10^12$ komórek, a tablice logarytmiczne: jedynie $10^5$. Mówiąc obrazowo: jeśli tablica logarytmów zajmowała książkę, to tablica mnożenia zajmowałaby przestrzeń pięciu bibliotek aleksandryjskich.
Permutacje
Załóżmy, że mamy ciąg $n$ liczb, od $0$ do $n-1$. Chcielibyśmy wiedzieć, na ile sposobów da się postawić te liczby w ciągu, czyli poznać liczbę wszystkich jego permutacji.

Zauważmy, że pierwszy element możemy wybrać na $n$ sposobów. Drugi element: na $n-1$, trzeci: na $n-2$ i tak dalej. Wymnażając wszystkie te liczby otrzymujemy iloczyn $1×2×3×4×...×(n-1)×n$, który oznacza się symbolem $n!$ i nazywamy "silnią". Warto wspomnieć, że możemy ją także zdefiniować rekurencyjnie, jako ciąg $n! = (n-1)!×n$ i $0! = 1$.
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMYZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NAWIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIEKOMENTARZY
komentarze
... irazy podziękowaliście
Autorom