Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności

17
 Zadanie

18
 Zadanie

a) Rozpuszczalność `KNO_3` w temperaturze 10°C: 20g w 100g H_2O;   w temp. 80°C: 175g w 100g H_2O

b) Z treści zadania wiemy, że mamy 100g nasyconego roztworu. Obliczmy ile soli znajduje się w tym roztworze, jeśli w 100g wody rozpuszcza się 20g soli, czyli masa roztworu wynosi 135g:

`120g\ roztwo ru----20g\ soli`

`100g\ roztwo ru----x`

`x=(100g*20g)/(120g)~~16,67g`

Więc masa wody w tym roztworze będzie wynosić: 100g-16,67g=83,33g

Obliczmy teraz jaka ilość soli rozpuści się w tej ilości wody w temperatutze 80°C, jeśli rozpuszczalność wynosi 175g na 100g wody:

`100g\ wody----175g soli`

`83,33g\ wody----y`

`y=(83,33g*175g)/(100g)=145,83g`

Przed podniesieniem temperatury w roztworze znajdowało się już 16,67g soli więc dodatkowo może rozpuścić się:

145,83g-16,67g=129,16g

Więc nie rozpuści się:

200g-129,16g=70,84

Obliczmy, jako to procent dosypanych 200g soli:

`(70,84g)/(200g)*100%~~35,42%`

Uwaga: w tym zadaniu mogą wystąpić rozbieżności w wyniku spowodowane małą dokładnością wykresu i różnicami w odczytanych wartościach rozpuszczalności soli w różnych temperaturach.