Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Złoto można uzyskać z jego rozpuszczalnych 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Złoto można uzyskać z jego rozpuszczalnych

22
 Zadanie

23
 Zadanie
24
 Zadanie

Określmy najpierw stopnie utlenienia poszczególnych pierwiastków:

`Au^(III\ 3+)+As^(-III)H_3^I+O^(-II)H^(I\ -)-> Au^0+As^(III)O_3^(-II\ 3-)+H_2^IO^(-II)`

a) Schemat procedu redukcji: `Au^(3+)+3e^(-)->Au`

Schemat procesu utleniania: `AsH_3->AsO_3^(3-)`  

Po prawej stronie brakuje nam atomów wodory, a po lewej atomów tleny, więc uzupełniamy je woda i jonem wodorotlenkowym, ponieważ jest to środowisko zasadowe:

`AsH_3+OH^(-)->AsO_3^(3-)+H_2O`

Teraz uzgadniamy ilczbę atomów tlenu i wodoru po obu stronach i dodajemy elektrony po prawej stronie równania, tak, aby sumaryczny ładunek był taki sam po prawej i po lewej stronie równania:

`AsH_3+9OH^(-)->AsO_3^(3-)+6H_2O+6e^-`

 

b) Bilans elektronowy:

`Au^(3+)+3e^(-)->Au\ |*2`

`2Au^(3+)+6e^(-)->2Au`

 

`AsH_3+9OH^(-)->AsO_3^(3-)+6H_2O+6e^-`

Uzupełniamy wspólczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji:

`2Au^(3+)+AsH_3+9OH^(-)->2Au+AsO_3^(3-)+6H_2O`