To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Złoto można uzyskać z jego rozpuszczalnych 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Chemia

Złoto można uzyskać z jego rozpuszczalnych

22
 Zadanie

23
 Zadanie
24
 Zadanie

Określmy najpierw stopnie utlenienia poszczególnych pierwiastków:

`Au^(III\ 3+)+As^(-III)H_3^I+O^(-II)H^(I\ -)-> Au^0+As^(III)O_3^(-II\ 3-)+H_2^IO^(-II)`  

a) Schemat procedu redukcji: `Au^(3+)+3e^(-)->Au`

Schemat procesu utleniania: `AsH_3->AsO_3^(3-)`  

Po prawej stronie brakuje nam atomów wodory, a po lewej atomów tleny, więc uzupełniamy je woda i jonem wodorotlenkowym, ponieważ jest to środowisko zasadowe:

`AsH_3+OH^(-)->AsO_3^(3-)+H_2O`  

Teraz uzgadniamy ilczbę atomów tlenu i wodoru po obu stronach i dodajemy elektrony po prawej stronie równania, tak, aby sumaryczny ładunek był taki sam po prawej i po lewej stronie równania:

`AsH_3+9OH^(-)->AsO_3^(3-)+6H_2O+6e^-`  -to równanie wpisujemy do książki

 

b) Bilans elektronowy:

`Au^(3+)+3e^(-)->Au\ |*2` 

`2Au^(3+)+6e^(-)->2Au`

 

`AsH_3+9OH^(-)->AsO_3^(3-)+6H_2O+6e^-`  

Uzupełniamy wspólczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji:

`2Au^(3+)+AsH_3+9OH^(-)->2Au+AsO_3^(3-)+6H_2O` 

DYSKUSJA
user profile image
Łucja

4 dni temu
dzieki
Informacje
To jest chemia 1. Maturalne karty pracy. Zakres rozszerzony
Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

  • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
  • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
  • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
  • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie