Chemia w zadaniach i przykładach (Zbiór zadań, Nowa Era)

Napisz wzory: sumaryczny i półstrukturalny alkinu o łańcuchu prostym, który zawiera 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Chemia

Napisz wzory: sumaryczny i półstrukturalny alkinu o łańcuchu prostym, który zawiera

448
 Zadanie
449
 Zadanie

450
 Zadanie

451
 Zadanie
452
 Zadanie
453
 Zadanie

Wzór ogólny alkinów to `C_nH_(2n-2)` 

a) 12 atomów węgla w cząsteczce : 

`n = 12 `

`H_(2n-2) = 12*2-2 = 22`

wzór sumaryczny: `C_12H_22`  

wzór półstrukturalny: 

b) 34 atomy wodoru w cząsteczce 

`H_(2n-2) = 34`

`2n-2 = 34`

`n = 18 `

wzór sumaryczny: `C_18H_34` 

wzór półstrukturalny: 

c) 16 atomów węgla w cząsteczce : 

`n = 16 `

`H_(2n-2) = 16*2-2=30`

wzór sumaryczny : `C_16H_30` 

wzór półstrukturalny : 

d) 28 at wodoru w cząsteczce : 

`H_(2n-2) = 28`

`2n - 2= 28 `

`n = 15 `

wzór sumaryczny : `C_15H_28` 

wzór półstrukturalny :  

e) łacznie 40 atomów w cząsteczce 

`C_nH_(2n-2)`

`n + 2n - 2 = 40 `

`3n = 42 `

`n = 14 `

wzór sumaryczny więc : `C_14H_26` 

wzór półstrukturalny : 

f) łacznie 55 atomów w cząsteczce : 

`C_nH_(2n-2) `

`n+2n-2 = 55`

`3n = 58 `

`n = 19 `

wzór sumaryczny : `C_19H_36` 

wzór półstrukturalny : 

DYSKUSJA
user avatar
antonina

16 czerwca 2018
dzieki :)
Informacje
Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Styka-Wlazło Szarota
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Jakub

5309

Nauczyciel

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom