Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Biologia
Wybierz książkę
Biologia na czasie 3. Maturalne karty pracy zakres rozszerzony, Zeszyt ćwiczeń

Obliczenia:

suma wyników = 854

ilość pomiarów = 12

średnia:   

Odpowiedź: Średnia arytmetyczna wartości tętna z przeprowadzonych pomiarów wynosi 71,17. 

Komentarze