Autorzy:Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, dlaczego parę zasad komplementarnych tworzy zasada purynowa z zasadą pirymidynową 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 3 Klasa
  3. Biologia

Wyjaśnij, dlaczego parę zasad komplementarnych tworzy zasada purynowa z zasadą pirymidynową

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Zasada pirymidynowa zbudowana jest z jednego sześcioczłonowego pierścienia, z kolei zasadę purynową tworzą dwa pierścienie - jeden sześcio-, drugi pięcioczłonowy. Jeśli pirymidyna połączy się z puryną otrzymamy trzy pierścienie znajdujące się pomiędzy szkieletem cukrowo-fosforanowym. Połączenie zasad w ten, a nie w inny sposób powoduje, że odległość między nićmi DNA jest w każdym miejscu mniej więcej taka sama. Gdyby połączyły się dwie pirymidyny to w podwójnej helisie powstałyby przewężenia, a gdyby połączyły się dwie puryny - zgrubienia. Dzięki takiemu połączeniu zasad nici w cząsteczce DNA są do siebie równoległe.