Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Wyjaśnij, na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność. 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Wyjaśnij, na czym polegają krótkowzroczność i dalekowzroczność.

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Krótkowzroczność to wada wzroku polegająca na tym, że obraz oglądanego obiektu powstaje przed siatkówą. Taka wada spowodowana jest zbyt długą (w płaszczyźnie przednio-tylnej) gałką oczną. Osoby cierpiące na krótkowzroczność dobrze widzą przedmioty położone blisko, natomiast mają problemy z ostrością widzenia przedmiotów położonych daleko. Aby skorygować taką wadę należy nosić okulary z soczewkami rozpraszającymi (dwuwklęsłymi).

Dalekowzroczność to wada wzroku polegająca na tym, że obraz oglądanego obiektu powstaje za siatkówą. Taka woda spowodowana jest zbyt krótką  (w płaszczyźnie przednio-tylnej) gałką oczną. Dalekowidze, czyli osoby u których występuje dalekowzroczność, dobrze widzą obiekty znajdujące się daleko. Nieostro widzą oni przedmioty położone blisko ich oczu. Aby skorygować taką wadę należy nosić okulary z soczewkami skupiającymi (wypukłymi).

DYSKUSJA
Informacje
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

12279

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie