Ilustracja przedstawia schemat łuku odruchowego. 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Biologia

Ilustracja przedstawia schemat łuku odruchowego.

5
 Zadanie

6
 Zadanie

a)

A. receptor

B. włókno czuciowe (droga aferentna)

C. ośrodek nerwowy

D. włókno ruchowe (droga eferentna)

E. efektor

 

b)

1. odruch warunkowy nie jest odruchem dziedziczonym tak jak to jest w przypadku odruchu bezwarunkowego

2. odruch warunkowy wymaga udziału ośrodków zlokalizowanych w korze mózgowej, natomiast w odruchu bezwarunkowym nie bierze udziału kora mózgowa

3. odruch warunkowy wykształca się podczas życia osobnika, zaś odruch bezwarunkowy jest charakterystyczny dla osobników należących do danego gatunku

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

10-10-2017
Dzięki!!!!
Informacje
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6689

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie