Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Porównaj tętnice z żyłami. Wyjaśnij, z czego wynikają różnice w ich budowie. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Biologia

Porównaj tętnice z żyłami. Wyjaśnij, z czego wynikają różnice w ich budowie.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Tętnice są naczyniami krwionośnymi, w których krew płynie szybko i pod wysokim ciśnieniem, dlatego różnią się budową od żył. Zarówno w budowie ściany żył, jak i tętnic wyróżnia się trzy warstwy. Wewnętrzna warstwa zbudowana z tkanki nabłonkowej nazywana jest śródbłonkiem, kolejna środkowa warstwa składa się z mięśni gładkich a warstwa zewnętrzna utworzona jest z tkanki łącznej. Tętnice jednak posiadają znacznie grubszą warstwę mięśniową niż żyły, natomiast żyły mają większe światło niż tętnice. Ściany tętnic są bardziej elastyczne niż ściany żył, aby nie uległy rozerwaniu pod wpływem krwi płynącej szybko i pod dużym ciśnienie. Dla żył zaś charakterystyczne jest występowanie zastawek, które zapobiegają cofaniu się krwi.

Tętnicami płynie, z reguły, krew bogata w tlen, natomiast żyłami - krew odtlenowana.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

09-11-2017
Dziękuję!!!!
Informacje
Biologia na czasie 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6980

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie