Autorzy:Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Na przykładzie dowolnie wybranego organizmu zmodyfikowanego genetycznie omów 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Biologia

Na przykładzie dowolnie wybranego organizmu zmodyfikowanego genetycznie omów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Zadanie indywidualne, ponieważ każdy powinien wybrać inny przykład.

Poniżej podano potencjalne korzyści i zagrożenia.

 

Korzyści:

- niższe koszty upraw

- większe plony

- uzyskanie organizmów bardziej odpornych na niekorzystne warunki zewnętrzne 

- większa produktywność zwierząt hodowlanych

- zredukowanie ilości stosowanych pestycydów

- zmniejszenie obszarów upraw ze względu na większą plonizację

- produkcja biopaliw

- lepsza jakość żywności, większa żywotność owoców i warzyw

- wytwarzanie przez organizmy GMO szczepionek, leków i innych farmaceutyków oraz ludzkich białek i przeciwciał

- wykorzystanie zwierząt jako dawców organów

- tworzenie modelowych układów chorób człowieka, które umożliwiają badanie przebiegu chorób 

 

Zagrożenia:

- alergie (nowe alergeny)

- niekorzystny wpływ na inne organizmy i środowisko

- nieprzewidywalne reakcje w odpowiedzi na transgeniczne białko

- utrata bioróżnorodności

- uzależnienie rolników od biokoncernów

- możliwość aktywacji uśpionego, niesprzyjającego genu

- rozprzestrzenianie się genów na inne organizmy

- zanieczyszczenie upraw bez GMO, przez bliskie sąsiedztwo roślin GMO