Na przykładzie dowolnie wybranego organizmu zmodyfikowanego genetycznie omów 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Na przykładzie dowolnie wybranego organizmu zmodyfikowanego genetycznie omów

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Zadanie indywidualne, ponieważ każdy powinien wybrać inny przykład.

Poniżej podano potencjalne korzyści i zagrożenia.

 

Korzyści:

- niższe koszty upraw

- większe plony

- uzyskanie organizmów bardziej odpornych na niekorzystne warunki zewnętrzne 

- większa produktywność zwierząt hodowlanych

- zredukowanie ilości stosowanych pestycydów

- zmniejszenie obszarów upraw ze względu na większą plonizację

- produkcja biopaliw

- lepsza jakość żywności, większa żywotność owoców i warzyw

- wytwarzanie przez organizmy GMO szczepionek, leków i innych farmaceutyków oraz ludzkich białek i przeciwciał

- wykorzystanie zwierząt jako dawców organów

- tworzenie modelowych układów chorób człowieka, które umożliwiają badanie przebiegu chorób 

 

Zagrożenia:

- alergie (nowe alergeny)

- niekorzystny wpływ na inne organizmy i środowisko

- nieprzewidywalne reakcje w odpowiedzi na transgeniczne białko

- utrata bioróżnorodności

- uzależnienie rolników od biokoncernów

- możliwość aktywacji uśpionego, niesprzyjającego genu

- rozprzestrzenianie się genów na inne organizmy

- zanieczyszczenie upraw bez GMO, przez bliskie sąsiedztwo roślin GMO

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu biologia. Zakres podstawowy
Autorzy: Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

2810

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie