Autorzy:Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Mariola Kukier-Wyrwicka, Hanna Werblan-Jakubiec

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Omów budowę i funkcję struktur 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Biologia

Omów budowę i funkcję struktur

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
  • BŁONA KOMÓRKOWA - ma postać płynnej mozaiki. Zbudowana jest z podwójnej warstwy fosfolipidów, których główki skierowane są w błonie na zewnątrz, a ogonki do wewnątrz. Błona usztywniona jest cholesterolem. Składnikami błony komórkowej są także białka. Mogą one przenikać błonę, lub być zakotwiczone albo przyczepione po jednej stronie błony. Do niektórych białek mogą być dołączone reszty cukrowe. Białka występujące w błonie komórkowej pełnią one funkcję transportową i informacyjną. A główną funkcją błony jest oddzielenie wznętrza komórki od środowiska zewnętrznego.
  • JĄDRO KOMÓRKOWE - otoczone jest podwójną błoną biologiczną zwaną otoczką jądrową. W otoczne znajdują się pory jądrowe, które umożliwiają transport. Jądro wypełnione jest substancją, złożoną z DNA "pospinanego" białkami - substancja ta zwana jest chromatyną. Jądro komórkowe jest strukturą, która odpowiada za funkcje i budowę komórki, ze względu na obecność DNA.
  • MITOCHONDRIUM - to wydłużone organellum komórkowe, otoczone podwójną błoną komórkową. Wewnętrzna błona komórkowa wpukla się do środka i jest silnie pofałdowana. Funkcją mitochondrium jest produkcja energii, która zostaje wytworzona w procesie oddychania komórkowego i zmagazynowana w postaci ATP.
  • RYBOSOMY - to organella, które rozrzucone są w cytoplaźmie i/lub znajdują się na strukturach błoniastych wewnątrz komórki. Na rybosomach zachodzi biosynteza białka.
  • CYTOPLAZMA - oprócz cytoplazmy podstawowej złożonej głównie z wody, zawieszone są w niej inne organella komórkowe. Cytoplazma jest środowiskiem, gdzie zachodzi wiele reakcji chemicznych.
  • WAKUOLE - u zwierząt są małe, oddzielone od cytoplazmy błoną komórkową. Ich główną funkcją jest przechowywanie niepotrzebnych czasowo substancji oraz wody i soli mineralnych