Podaj po trzy przykłady pozytywnego i negatywnego 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Biologia

Podaj po trzy przykłady pozytywnego i negatywnego

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, wybierz trzy spośród nich:

 

 

Pozytywne znaczenie protistów

Negatywne znaczenie protistów

-są składnikiem zooplanktonu, stanowią zatem pożywienie dla większych zwierząt

-krasnorosty są to ważni producenci w ekosystemach wodnych, tworzą rafy koralowe na dnie morskim

-skorupki okrzemków i puste pancerzyki otwornic tworzą osady denne

-brunatnice tworzą lasy podwodne o długości nawet kilkudziesięciu metrów

-żyją w sybmiozie np. z termitami

-glony stanowią pokarm dla ludzi

-krasnorosty wykorzystywane w przemyśle do produkcji agaru - stanowi on substancję żelującą. Podłoża agarowe służą również do wykonywania posiewów bakterii w laboratoriach -niektóre protisty mogą wytwarzać szkodliwe dla człowieka substancje

-tobołki należące do glonów (a także inne protisty) czasami pojawiają się w postaci zakwitów wody przez co obniżają poziom jakości zbiornika wodnego, zatruwają go co może powodować śmierć innych organizmów

-pasożyty atakuja rośliny i zwierzęta

-wywołują choroby u ludzi, często prowadzące do zgonu np. toksoplazmoza, malaria, śpiączka afrykańska, czerwonka pełzakowata

 

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Joanna Stawarz, Urszula Depczyk
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Monika

23579

Nauczyciel

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (NWD)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.

 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20.
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.


Największy wspólny dzielnik 
dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWD dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn wspólnych czynników (zaznaczonych czynników).  

Przykład:

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom