Autorzy:Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Na podstawie wykresu zamieszczonego w podręczniku na str. 464.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na podstawie wykresu zamieszczonego w podręczniku na str. 46

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Powierzchnia                 Liczba ludności

Ukraina > Niemcy            Ukraina < Niemcy

Szwecja< Hiszpania        Włochy > Hiszpania

Francja < Ukraina            Francja > Ukraina

Polska < Finlandia           Polska < Niemcy