Autorzy:Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wpisz cztery przykłady działań na rzecz4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wpisz cztery przykłady działań na rzecz

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Przykładowe zachowania ekologiczne dotyczące miejsca zamieszkania:

  • Ze względu na bardzo szybko powiększające się w mojej okolicy wysypisko śmieci, przydatne jest segregowanie śmieci
  • Ze względu na okazałe i stare drzewo rosnące w pobliskim parku, konieczne byłoby wniesienie petycji o ustanowienie go pomnikiem przyrody.
  • Pogarszająca się jakość powietrza i widniejący nad moim miastem smog wymaga uczestniczenia w akcjach ekologicznych które dotyczą propagowania ekologicznych postaw wśród przedstawicieli fabryk, aby zmniejszyć ilość gazów i pyłów wytwarzanych do atmosfery 
  • Narastająca ilość spalin produkowanych przez elektrownie wymaga oszczędzania prądu- np. poprzez gaszenie niepotrzebnego światła w pokoju