Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 36 cm2 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 36 cm2

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

`sqrt(36)=6`

r=3cm

h=6cm

`P=2*3^2Pi+2*3Pi*6`

`P=18Pi+36Pi`

`P=54Picm^2`

`V=3^2Pi*6`

`V=54Picm^3`

Odp. Pole powierzchni całkowitej tego walca wynosi `54Picm^2` , a objętość `54Picm^3` .