Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Dwie figury o polach 72cm² i 4,5cm² są podobne. 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dwie figury o polach 72cm² i 4,5cm² są podobne.

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie

Stosunek pól figur podobnych jest równy kwadratowi skali podobieństwa. Oznaczmy skalę podobieństwa większej figury do mniejszej jako k. 

`(4,5\ cm^2)/(72\ cm^2)=k^2` 

`(4,5)/(72)=k^2` 

`45/720=k^2` 

`9/80=k^2` 

`1/16=k^2` 

`k=sqrt(1/16)=1/4` 

Odpowiedź:Skala podobieństwa mniejszej figury do większej jest równa jedna czwarta.