Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Długość boku AB trójkąta przedstawionego na rysunku jest równa 9 cm4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Długość boku AB trójkąta przedstawionego na rysunku jest równa 9 cm

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

niech O będzie punktem przecięcia odcinka CD i EF

`|EF|/|AB|=|CO|/|CD|`

`|EF|/9=4/6`

`6|EF|=36`

|EF|=6

Odp. Długość odcinka EF wynosi 6 cm.