Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
Oblicz pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku, jeśli AC||DE4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oblicz pole trójkąta ABC przedstawionego na rysunku, jeśli AC||DE

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie

`|BE|=sqrt(10^2-6^2)`

`|BE|=sqrt(100-36)`

`|BE|=sqrt(64)`

|BE|==8

`|BE|/|BC|=|DE|/|AC|`

`8/12=6/|AC|`

`8|AC|=6*12`

8|AC|=72

|AC|=9

`|BE|/|BC|=|BD|/|AB|`

`8/12=10/|AB|`

`8|AB|=10*12`

8|AC|=120

|AC|=15

`P=1/2*12*9`

`P=6*9=54`

Odp. Pole trójkąta ABC wynosi `54j^2` .