Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2013
W trójkąt równoboczny wpisano koło o promieniu 6 cm4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii

W trójkąt równoboczny wpisano koło o promieniu 6 cm

20Zadanie
21Zadanie
22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie

`r=1/3h`

`6cm=1/3h`

h=18cm

`h=(asqrt(3))/2`

`18=(asqrt(3))/2|*2`

`asqrt(3)=36`

`a=36/(sqrt(3))=(36sqrt(3))/3=12sqrt(3)cm`

`P_(grad)=(a^2sqrt(3))/4`

`P_(grad)=((12sqrt(3))^2sqrt(3))/4=(144*3sqrt(3))/4=108sqrt(3)cm^2`

Odp. Pole trójkąta przystającego do danego wynosi `108sqrt(3)cm^2.`