Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Wykonaj potęgowanie 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykonaj potęgowanie

13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

`a)\ (-1+x)^2=(x-1)^2=x^2-2*x*1+1^2=x^2-2x+1` 

`b)\ (-a+2)^2=(2-a)^2=2^2-2*2*a+a^2=4-4a+a^2` 

`c)\ (-a+b)^2=(b-a)^2=b^2-2*b*a+a^2=b^2-2ab+a^2` 

`d)\ (-x^2+1)^2=(1-x^2)^2=1^2-2*1*x^2+(x^2)^2=1-2x^2+x^4` 

`e)\ (-xy+5)^2=(5-xy)^2=5^2-2*5*xy+(xy)^2=25-10xy+x^2y^2` 

`f)\ (-2+abc)^2=(abc-2)^2=(abc)^2-2*abc*2+2^2=a^2b^2c^2-4abc+4` 

`g)\ (-3-y)^2=(-3)^2-2*(-3)*y+y^2=9+6y+y^2` 

`h)\ (-m-n)^2=(-m)^2-2*(-m)*n+n^2=m^2+2mn+n^2` 

`i)\ (-a^2-b^2)^2=(-a^2)^2-2*(-a^2)*b^2+(b^2)^2=a^4+2a^2b^2+b^4`