Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
W każdym z wyrażeń wskaż działanie, które należy wykonać jako ostatnie, a następnie każdemu wyrażeniu4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W każdym z wyrażeń wskaż działanie, które należy wykonać jako ostatnie, a następnie każdemu wyrażeniu

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

`"A. VI"`

`"kwadrat sumy iloczynu"\ 4\ "i m oraz"\ 1`

 

`"B. III"`

`"suma iloczynu liczb"\ 1/3\ "i x oraz"\ 5`

 

`"C. V"`

`"suma kwadratu liczby a i kwadratu liczby b"`

 

`"D. IV"`

`"iloraz różnicy liczb a i b oraz"\ 2`

 

`"E. I"`

`"iloczyn potrojonej liczby x i sumy liczb x,"2`  

 

`"F. II lub III"`

`"suma podwojonej liczby a i różnicy potrojonej liczby b i"\ 4`

 

`"G. IV"`

`"iloraz różnicy liczb x i"\ 7\ "oraz podwojonej liczby x"`  

 

`"H. II"`

`"iloraz iloczynu liczb"\ 2", a i b oraz liczby c"`