Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
W kole narysowano dwie prostopadłe ...4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Średnica jest to najdłuższa cięciwa, która przechodzi przez środek koła.

Dwie prostopadłe średnice dzielą koło na 4 części i wyznaczają 4 kąty środkowe, każdy o mierze 90°.

 

Jeżeli oznaczymy końce odcinków będących średnicami, to możemy wypisać następujące kąty środkowe:

Kąty środkowe oparte na łukach AB, BC, CD oraz DA mają miarę równą 90°.

Kąty środkowe oparte na łukach ABC, BCD, CDA oraz DAB mają miarę równą 180°.

Kąty środkowe oparte na łukach ABD, BCA, CDB oraz DAC mają miarę równą 270°.