Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Które zdanie jest prawdziwe? a) Liczbą przeciwną do -|-16 + 7 -6| jest 15. 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Które zdanie jest prawdziwe? a) Liczbą przeciwną do -|-16 + 7 -6| jest 15.

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie

`"a)"`

`-|-16+7-6| = -|-15| = -15\ "prawda"`

 

`"b)"`  

`-3 2/3 = -11/3`

`|4-|-2|:6| = | 4 -2 : 6 | = | 4-1/3| =|11/3|=11/3\ "fałsz"`

 

`"c)"`

`| - 4,2 | - | - 3,8 | = 4,2 - 3,8 = 0,4\ "fałsz"`

 

`"d)"`

`-|-139|*|235|*(-273)=(-)*(+)*(-)=(+)>0\ "prawda"`