Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym długości krawędzi 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym długości krawędzi

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

Obliczmy długość wysokości ostrosłupa korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla zamalowanego trójkąta: 

`10^2+H^2=20^2` 

`100+H^2=400\ \ \ |-100` 

`H^2=300` 

`H=sqrt300=sqrt(100*3)=sqrt100*sqrt3=10sqrt3\ cm` 

 

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest kwadrat. Pole kwadratu możemy obliczyć także w taki sposób, jak pole rombu, czyli jako połowę iloczynu długości przekątnych (kwadrat ma 4 boki równej długości, więc jest rombem)

`P_p=1/strike2^1*strike20^10\ cm*20\ cm=200\ cm^2` 

 

`V=1/3*P_p*H=1/3*200\ cm^2*10sqrt3\ cm=` `(2000sqrt3)/3 \ cm^3`