Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Podstawą ostrosłupa jest romb4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

`"Romb ma wszystkie boki równej długości, czyli:"`  

`|"AB"|=|"BC"|=|"CD"|=|"DA"|` 

 

`"Przypomnijmy sobie, jakie długości boków ma trójkąt o kątach"\ 90^o, 60^o, 30^o":"`

 

`"Zastosujmy to do trójkąta AED (porównując długości boków leżących przy tych samych kątach):"`

`|"ED"|="x"sqrt3=9\ "cm"` 

`"x"=9\ "cm":sqrt3=9/sqrt3\ "cm"=(9sqrt3)/3\ "cm"=3sqrt3\ "cm"` 

`|"AD"|=2"x"=2*3sqrt3\ "cm"=6sqrt3\ "cm"\ "- znamy długość boku rombu"`

 

`"Wysokość ostrosłupa jest dwa razy większa od długości boku rombu:"`

`"h"=2*6sqrt3\ "cm"=12sqrt3\ "cm"` 

 

`"P"_"p"=9\ "cm"*6sqrt3\ "cm"=54sqrt3\ "cm"^2`  

`"V"=1/3*"P"_"p"*"h"=1/strike3^1*54sqrt3\ "cm"^2*strike12^4sqrt3\ "cm"=` `216*3\ "cm"^3=648\ "cm"^3`