Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
W miejsce kropek wstaw odpowiedni znak <, > lub =.5.0 gwiazdek na podstawie 10 opinii

W miejsce kropek wstaw odpowiedni znak <, > lub =.

7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

`a)`

`(-3)^2=9` 

`((6^2)/2)=18` 

`(-3)^2\ <\ ((6^2)/2)`

`b)`

`3^4-2^4=81-16=65`

`(-6)^0+4^3=1+64=65 `

`3^4-2^4\ =\ (-6)^0+4^3` 

`c)`  

`(-1/2)^5-1^4=-1/32-1= -1 1/32`

`(-1/2)^3 - (-1)^3=-1/8+1=7/8` 

` (-1/2)^5-1^4\ <\ (-1/2)^3 - (-1)^3`

`d)`

`-4*(1/2)^2=-4*1/4=-1 `       

`-|-0,3|^0=-1` 

`-4*(1/2)^2\ = \ -|-0,3|^0=-1`