Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Przerysuj do zeszytu figurę przedstawioną na rysunku i zaznacz w niej trójkąt4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przerysuj do zeszytu figurę przedstawioną na rysunku i zaznacz w niej trójkąt

16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie

Na poniższych rysunakach zaprezentowano dwa rozwiązania zadania - w górnym rzędzie zaznaczona została linia, po której należy odciąć trójkąt, a w dolnym rzędzie została zaznaczona oś symetrii powstałej figury.