Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Podaj wartości bezwzględne liczb: -8, 2,6, -12, 4 7/8, 1248, 45 7/8,4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj wartości bezwzględne liczb: -8, 2,6, -12, 4 7/8, 1248, 45 7/8,

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

`|-8|= 8`

`|2,6|= 2,6`

`|-12|= 12`

`|4 7/8|= 4 7/8`

`|1248|= 1248`

`|45 7/8|= 45 7/8`

`|-2,125|= 2,125`

`|-12,25|= 12,25`

`| 33 1/3| = 33 1/3`