Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Samolot przebył pewną drogę w 1 godzinę i 6 minut. W jakim czasie4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Samolot przebył pewną drogę w 1 godzinę i 6 minut. W jakim czasie

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie

`1\ "h"\ 6\ "minut"= 1 6/60\ "h"= 1 1/10\ "h"`

`"Oznaczmy prędkość jako v:"`

`20%\ "z v"\ ->\ 0,2"v"`

`"v"+0,2"v"=1,2"v"`

`"Prędkość większa o"\ 20%\ "-"\ 1,2"v"`

 

`"Prędkość i czas są to wielkości odwrotnie proporcjonalne," `
`"ponieważ tą samą drogę można przebyć w krótszym czasie," `
`"jeśli prędkość będzie większa."`

 

`"v" ------ 1 1/10`

`1,2"v" ---- "x"`  

 

`"v"* 1 1/10= 1,2 "v"*"x"`           `|:"v"`

`1 1/10= 1,2"x" `                        `|:1,2`

`"x"=1,1 : 1,2`

`"x"~~0,92`

 

`0,92*60\ "min"~~55\ "minut"`