Autorzy:A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Niech P będzie polem trapezu, w którym dłuższa podstawa ma długość a, krótsza podstawa- b, wysokość-h.4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Niech P będzie polem trapezu, w którym dłuższa podstawa ma długość a, krótsza podstawa- b, wysokość-h.

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

`"Wzór na pole trapezu ma postać  P"=("a"+"b")/2*"h"". Zwracając uwagę na to, jakiej litery brakuje we zorze w poszczególnych przykładach,"`
`"tę literę musimy wyznaczyć z podanego wzoru na pole trapezu. Zatem:"`

 

`"a)"`  

`"P"=("a"+"b")/2*"h"`   `|*2/("a"+"b")`

`(2"P")/("a"+"b")="h"`

 

`"b)"`  

`"w tym przykładzie widać, że szukany wzór jest wzorem na pole trapezu"`  

`"P"="h"/2*("a"+"b")`

 

`"c)"`  

`"P"=("a"+"b")/2*"h"`   `|*2`

`2"P"=("a"+"b")*"h"` 

`2"P"="ah"+"bh"`

`2"P"-"bh"="ah"\ \ \ \ |:"h"`

`"a"=(2"P"-"hb")/"h"`

`(2"P")/"h"-"b"="a"`

`"Sprowadzamy lewą stronę do wspólnego mianownika"`

`(2"P"-"hb")/"h"="a"`

 

`"d)"`  

`"P"=("a"+"b")/2*"h"`   `|*2/"h"`

`(2"P")/"h"="a"+"b"`    `|-"a"`

`(2"P")/"h"-"a"="b"`