Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180° ,czworokąta-360°4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180° ,czworokąta-360°

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

 Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta wynosi 180°.
Zwróć uwagę, że czworokąt można podzielić na 2 trójkąty, pięciokąt można podzielić na 3 trójkąty, sześciokąt na 4 trójkąty, ogólnie n-kąt na (n-2) trójkątów.

 

Jak to zrobić? Wybieramy jeden dowolny wierzchołek wielokąta i rysujemy wszystkie przekątne wychodzące z tego wierzchołka. (Tych przekątnych jest o 2 mniej niż liczba boków wielokąta, bo nie możemy poprowadzić przekątnych do sąsiednich wierzchołków). W ten sposób powstają trójkąty, których jest o 2 mniej niż boków wielokąta.

Postępowanie zostało przedstawione na rysunku:

 

` `