Autorzy:A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
a) Oblicz pole trapezu, w którym wysokość ma 1,5 dm4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a) Oblicz pole trapezu, w którym wysokość ma 1,5 dm

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie

a)

Dane:

`h=1,5 dm`

`a+b=2h=2*1,5dm=3dm`

Pole Trapezu

`P=1/2(a+b)*h=1/2*3dm*1,5dm=3/2dm*3/2dm=9/4dm^2=` `2 1/4dm^2`

 b)

Dane:

a + b + c = 24 cm

h = a + 2 cm

h = b + 4 cm

Wysokość trapezu

h = a + 2 cm

h - 2 cm = a

a + b + h  = 24 cm

h - 2 cm + h - 4 cm +h = 24 cm

3h  - 6 cm = 24 cm

3h = 30 cm

h = 10 cm

Długości podstaw trapezu

a = h - 2 cm = 10 - 2 = 8 cm

b = h - 4 cm = 10 - 4 cm = 6 cm

Pole trapezu

`P=1/2(a+b)*h=1/2*(8 cm + 6 cm)* 10 cm= 1/2*10*14cm=` `5 cm * 14cm=70cm^2`