Autorzy:A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Sprawdź, nie rozwiązując równania, która z dwóch podanych liczb 4.48 gwiazdek na podstawie 25 opinii

Sprawdź, nie rozwiązując równania, która z dwóch podanych liczb

9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie

`a)`  

`L=3*(-6)+2 = -18 + 2 = -16`   

`P=20`

`L!=P` 

`L=3*6+2 = 18 + 2 = 20` 

 `P=20 `

` `

`L = P` 

Odp: Rozwiązaniem równania jest liczba 6 

`b)`

`L=2*(1)+7=9` 

`P=5*(1)+1=6` 

`L!=P` 

`L=2*(2)+7=11` 

`P=5*(2)+1=11` 

`L=P`

Odp: Rozwiązaniem równania jest liczba 2

`c)`  

`L=6*(-2)+30=-12+30=18` 

`P=2*(-2)+2=-4+2=-2`

`L!=P`

`L=6*(-7)+30=-42+30=-12`

`P=2*(-7)+2=-14+2=-12`

`L=P`

Odp: Rozwiązaniem równania jest liczba -7

`d)`

`L=2*(-1)-2=-2-2=-4` 

`P=4*(-1)-2=-4-2=-6`

`L!=P` 

`L=2*0-2=-2` 

`P=4*0-2=-2` 

`L=P`

Odp: Rozwiązaniem równania jest liczba 0

`e)`

`L=2*0-12=-12` 

`P=3*0-13=-13` 

`L!=P`

`L=2*1-12=2-12=-10`

`P=3*1-13=3-13=-10`

`L=P`

Odp: Rozwiązaniem równania jest liczba 1

`f) `

`L=12*(-1)-10=-12-10=-22` 

`P=-6*(-1)+8=6+8=14` 

`L!=P`

`L=12*1-10=2` 

`P=-6*1+8=2` 

`L=P`

Odp: Rozwiązaniem równania jest liczba 1