Autorzy:A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Trzeba przewieźć 21,5 tony węgla do składu4.29 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Trzeba przewieźć 21,5 tony węgla do składu

17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie

a) 

Obliczam , ile kursów muszą wykonać duże samochody : 

`21,5 : 3,5 = 215 : 35 =`  `215/35 = 43/7 = 6 1/7 ~~ 7` 

Obliczam , ile kursów muszą wykonać małe samochody : 

650kg = 0,65t 

`21,5 : 0,65 = 2150 : 65 =`  `2150/65 = 430/13 = 33 1/13 ~~ 34` 

Odp : Aby przewieźć cały węgiel duże samochody muszą wykonać 7 kursów , a małe 34 kursy 

b) 

Obliczamy koszt przewozu węgla małymi samochodami : 

`34*1,15*170 = 39,1*170 = 6647` 

Obliczamy koszt przewozu węgla dużymi samochodami : 

`7*2,80*170 = 19,6*170 = 3332` 

Odp : Koszt przewozu węgla małymi samochodami wyniesie 6647zł , a dużymi samochodami 3332 zł 

c) 

Obliczam , ile węgla zostanie do przewiezienia , jeśli duże samochody wykonają 6 kursów : 

`21,5t - 6 * 3,5t = 21,5t - 21t = 0,5t`

`0,5t < 0,65t `

 

Stąd ostatni kurs może wykonać małym samochodem 

 

Obliczamy , jaki byłby koszt przewozu węgla przy sześciu kursach dużymi samochodami i jednym kursie małym samochodem : 

`6*2,80zl *170 + 1,15zl*170 = 16,80zl *170 + 195,50zl = `  

`=2856zl + 195,50 zl = 3051,50zl` 

`3051,50 < 3332`  

Odp : Przewóz trzeba zorganizować tak , że duże samochody wykonają część kursów i jeden kurs wykona mały samochód