Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Średnia arytmetyczna trzech liczb całkowitych wynosi -2 a ich iloczyn -64.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Średnia arytmetyczna trzech liczb całkowitych wynosi -2 a ich iloczyn -6

25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie
28Zadanie
29Zadanie
30Zadanie
31Zadanie

Zaużmy , że te liczby to: 1,2, -3

`1*2*(-3) = 2*(-3) = -6`

`(1+2+(-3))/3 = (3-3)/3= 0/3 = 0 !=-2`

Zaużmy , że te liczby to: 1, -2,3

`1*(-2)*3 = (-2)*3 = -6`

`(1+(-2)+3)/3 = (1-2+3)/3 = (-1+3)/3 = 2/3 !=-2` 

Zaużmy , że te liczby to: -1,2,3

`(-1)*2*3 = (-2)*3 = -6`

`(-1+2+3)/3 = 1+3/3 = 4/3 != -2`

Zaużmy , że te liczby to: -1, -2, -3

`(-1)*(-2)*(-3) = 2*(-3) = -6`

`(-1+(-2)+(-3))3 = -(1+2+3)/3 = - 6/3= -2`

Odp. Szukane liczby to: -1, -2, -3.