Autorzy:Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Narysuj w zeszycie dokładną kopię trójkąta ABC4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Narysuj w zeszycie dokładną kopię trójkąta ABC

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

RYSUNEK

Musimy skonstruować  trójkąt ABC, wyznaczamy środek odcinka AC i oznaczamy go literą O. Nas†ępnie konstruujemy prostą równoległą do prostej zawierającej odcinek BC i przechodzącą przez punkt O. 

Załączniki:Narysuj w zeszycie dokładną kopię trójkąta ABC