Autorzy:M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2014
Narysuj okrąg: a) o środku A i promieniu AB4.52 gwiazdek na podstawie 25 opinii

Narysuj okrąg: a) o środku A i promieniu AB

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

a) Musimy postawić  igłę cyrkla w punkcie A i rozwartością cyrkla równą odcinkowi AB musimy  zakreślić łuk

b) Musimy postawić  igłę cyrkla w punkcie B i rozwartością cyrkla równą długości odcinka BC zakreślamy łuk

c) Musimy postawić igłę cyrkla w punkcie C i rozwartością cyrkla równą długości odcinka CA zakreślamy łuk