Autorzy:Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Oblicz w pamięci: a) 0,16*104.29 gwiazdek na podstawie 24 opinii

Oblicz w pamięci: a) 0,16*10

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

a)

`0,16*10 = 1,6`

`0,018*100=1,8`

`14,2*100 = 1420`

`3,36*1000 = 3360`

b)

`23,4 : 10 = 2,34`

`3,14 : 100 = 0,0314`

`9 : 1000 = 0,009`

`0,17 : 100 = 0 , 0017`

c)

`(32,3)/10` `=32,3:10= 3,23`

`(65,4)/100``= 65,4:100=0,654`

`(1,11)/100``= 1,11:100=0,0111`

`(5,3)/1000` `= 5,3:1000=0,0053`