Autorzy:Z. Bolałek, M.Dobrowolska, M.Jucewicz, A.Demby, A.Sokołowska, P.Zarzycki
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2016
Korzystając z rysunku wpisz do tabelki odpowiednie nazwy planet.4.29 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Korzystając z rysunku wpisz do tabelki odpowiednie nazwy planet.

12Zadanie
13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie

Aby uszeregować odległości planet od Słońca, należy uszeregogać liczby od najmniejszej do największej, a następnie odczytać z rysunku kolejność występowania planet.

`5,79*10^7lt1,083*10^8lt1,496*10^8lt2,279*10^8lt7,776*10^8lt1,427*10^9lt2,8696*10^9lt4,4966*10^9`