Autorzy:M. Braun, J. Lech
Wydawnictwo:GWO
Rok wydania:2008
Objętość narysowanej obok stodoły jest równa A. 800m³ 4.45 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Objętość narysowanej obok stodoły jest równa A. 800m³

15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Najłatwiej obliczyć objętość stodoły rozcinając bryłę stodoły wzdłuż stropu stodoły na dwa graniastosłupy - prostopadłościan oraz graniastosłup trójkątny.

Wówczas objętość stodoły można wyrazić wzorem

`V=V_1+V_2`

gdzie `V_1`  to objętość prostopadłościanu o wymiarach 10m x 20m x 4 m, a

`V_2 ` to objętość graniastosłupa trójkątnego o wysokości 20 m, w którego podstawie jest trójkąt równoramienny o podstawie 10 m i wysokości 3m.

`V_1=10*20*4=800m^3`

`V_2=P_p*H=(1/2*10*3)*20=15*20=300m^3`

Liczymy teraz objętość całej stodoły

`V=V_1+V_2=800+300=1100m^3`

Prawidłowa jest odpowiedź C.

Odpowiedź:

C